อากันมันโตะ เป็นผีร้ายตนหนึ่งที่คนประเทศญี่ปุ่น มีความเชื่อกันเป็นอย่างมาก โดยอากันมันโตะ มักจะแส ดงตัวในขณะที่ผู้เคราะห์ร้ายนั้นอยู่ในห้องน้ำ

Aka Manto
โดยอากันมันโตะ เข้าไปประชิดตัว จะถามคำถามง่ายๆ ว่า “คุณอยากได้กระดาษ สีแดง หรือกระดาษสีน้ำเงินนี้…”

ถ้าคุณตอบว่า สีแดง เนื้อขอบคุณจะถูกเลาะออกบางๆ Tea Cup And Saucer Sets, Amber Oval Beads, Gongfu Tea Sets, Fleece Sleeping Bags จนตัวคุณเป็นสีแดงจริงๆ ทั้งตัว แต่..

ถ้าคุณตอบว่า สีน้ำเงิน คุณจะถูกรัดคอจนตาย

แต่ถ้าคุณเลือกสีอื่น คุณก็จะถูกลากไปลงนรก

อากันมันโตะ
บางตำนานเล่าว่า จะถูกถามด้วยผ้าคลุม แทนกระดาษ โดยหากเลือกผ้าคลุมสีแดง ก็จะโดนผีอากันมันโตะ ถลกหนังจากหลังขึ้นไป จนเป็นเนื้อสีแดง หากเลือกผ้าคลุมสีฟ้าก็จะถูกฆ่าตายในห้องน้ำทันที!!